Kehitysvammapalvelut, Forssa, yhteystietoja

Kehitysvammahuollon toimisto, osoite Saksankatu 34, 30100 FORSSA

Vammaispalvelujohtaja Pia Nieminen, puh. (03) 4141 5253

Kehitysvammahuollon palveluohjaus

Sosiaaliohjaaja Sari Toukkari, puh. (03) 4141 5243

Puhelinaika ma-pe klo 9.00 – 10.00

Kehitysvammahuollon sosiaaliohjaaja vastaa Forssan kaupungin kehitysvammaisten palveluohjauksesta ja palvelusuunnitelmien laadinnasta. Hän neuvoo ja ohjaa kehitysvammaisia henkilöitä ja heidän lähihenkilöitään erityishuollosta annetun lain mukaisista ja muista kehitysvammaisille tarkoitetuista palveluista. Erityishuoltona annetut palvelut perustuvat palvelutarpeen arviointiin ja asiakkaan ja hänen lähihenkilöidensä kanssa laadittuun palvelusuunnitelmaan.

Erityishuolto-ohjelma (EHO)

Jokaista erityishuollon tarpeessa olevaa henkilöä varten tulee kehitysvammalain mukaan laatia yksilöllinen erityishuolto-ohjelma. Erityishuolto-ohjelma on laadittava yhdessä asianomaisen henkilön itsensä, hänen edunvalvojansa tai muun huoltajan kanssa.

Erityishuolto-ohjelmaan kirjataan kaikki ne palvelut ja tukitoimet, joita henkilö saa kehitysvammalain nojalla. Nämä palvelut ovat pääsääntöisesti asiakkaalle maksuttomia. Ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksua.

 

Vastaa